12 placements available with broadcaster Sean Holley

Ever considered a career in Media or Sport Media but have no experience? Or, do you already have Media experience and need to be challenged before you apply for your first role? Successful broadcaster Sean Holley is offering the unique opportunity to work with him! Apply now in English or Welsh, here.

12 Lleoliad Gwaith ar gael gyda’r Darlledwr Sean Holley

A ydych erioed wedi ystyried gyrfa yn y Cyfryngau neu’r Cyfryngau Chwaraeon? Neu efallai bod gennych brofiad o’r cyfryngau eisoes ac eisiau her cyn i chi wneud cais am eich swydd gyntaf? Mae’r darlledwr llwyddiannus Sean Holley yn cynnig cyfle unigryw i weithio ag ef! Gwnewch gais nawr yn Gymraeg neu Saesneg, yma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php