Placements for Economics Students / Lleoliadau Gwaith i Fyfyrwyr Economeg

The Government Economic Service (GES) will begin accepting applications for the GES centrally-run summer vacation student placement scheme for 2018 from Monday 05 February at 12.00pm.

The placements are aimed at economics students who are seriously considering a career in the GES after graduation. The list of participating Departments, job descriptions and a Word version of the application form are now live on the GES website.

The opening date for applications is Monday 05 February at 12:00pm and the scheme will close for applications on Wednesday 07 February at 12:00pm. Applications submitted after the scheme has closed will not be accepted, or those submitted before the opening date/time.

The placements will be for 6 to 12 weeks and students will be asked to provide a reference from their university economics tutor, confirming their suitability, at the invitation to interview stage.

 

Gwasanaeth Economaidd y Llywodraeth

Bydd Gwasanaeth Economaidd y Llywodraeth (GES) yn dechrau derbyn ceisiadau ar gyfer cynllun lleoliadau gwaith i fyfyrwyr dros wyliau’r haf 2018, a reolir yn ganolog gan GES, o ddydd Llun, 5 Chwefror am 12pm.

Bwriedir y lleoliadau gwaith ar gyfer myfyrwyr economeg sy’n ystyried yn ddifrifol gyrfa yn GES ar ôl graddio. Mae’r rhestr o adrannau sy’n cymryd rhan, y disgrifiadau swydd a fersiwn Word o’r ffurflen gais nawr yn fyw ar wefan GES.

Y dyddiad cyntaf ar gyfer ceisiadau yw dydd Llun, 5 Chwefror am 12pm, a’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i’r cynllun yw dydd Mercher, 7 Chwefror am 12pm. Ni chaiff ceisiadau a gyflwynir ar ôl i’r cynllun gau neu cyn y dyddiad/amser agor eu derbyn.

Bydd y lleoliadau gwaith yn para rhwng 6 a 12 wythnos, a gofynnir i fyfyrwyr ddarparu geirda gan eu tiwtor economeg yn y brifysgol yn cadarnhau eu haddasrwydd adeg y cyfweliad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php