Volunteering in Zambia / Gwirfoddoli yn Zambia

Would you like to take part in Discovery’s Zambia Summer Programme?

In partnership with the International Development Office we have 3 bursaries available, they will cover £1500 of the £1850 programme costs, meaning that the successful students will need to fund £350.

 • Do you /your family have a household income of less that £25k?
 • Are you receiving student finance?
 • Are you returning to continue your course in Autumn 2018? (sadly if you are in the final year of your course you will not be eligible)
 • Are you free to travel to Zambia for the whole of July 2018?
 • Do you have volunteering experience?
 • Are you willing to write / film a blog about your time in Zambia?

If you think you may be eligible please express your interest by emailing Discovery@swansea.ac.uk before 12noon on Friday 2nd of February and we will send  you further information

 

Hoffech chi gymryd rhan yn Rhaglen Haf Darganfyddiad yn Zambia ?

Mewn cydberthynas a Swyddfa Datblygu Rhyngwladol mae gennym 3 bwrseri at gael, byddant yn cefnogi
£1500 o gostau £1850 y rhaglen, yn golygu fydd angen i’r myfyrwyr llwyddianus godi £350.

 • Os gennych chi/neu eich teulu incwm teuluol yn llai na £25k ?
 • Ydych chi’n derbyn cyllid myfyrwyr ?
 • Ydych chi’n dychwelyd ich cwrs yn Hydref 2018? ( yn anffodus os ydych yn eich blwyddyn olaf ni fyddwch yn gymwys)
 • A ydych chi’n rhydd I deithio trwy gydol Gorffenaf 2018 ?
 • Os gennych chi brofiad gwirfoloddi ?
 • Ydych chi’n barod I ysgrifenni/ffilmio blog am eich amser yn Zambia ?

Os ydych chi’n meddwl eich bod yn gymwys, nodwch eich diddordeb trwy e-bost Discovery@swansea..ac.uk  cyn hanner dydd 2ail. Chwefror, a byddwn yn anfon rhagor o wybodaeth atoch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php