PwC – Welsh Language Webex – 23/10/17

PwC are running a virtual webex completely in Welsh to help show their opportunities to Welsh speakers and show how they can use their language in PwC’s business.

Click here for more information and online registration.

Ymunwch â ni, PwC, ar gyfer ‘sgwrs ar lein’ drwy gyfrwng y Gymraeg!

Dewch i adnabod PwC drwy ein sgwrs ar lein – fe ddewiswn i’r amser, dewiswch chi’r lle. Cewch ddarganfod pam mai PwC yw’r dewis cyntaf ar gyfer gyrfa mewn busnes; pam fod myfyrwyr wedi pleidleisio PwC yn gyntaf ym mhlith cyflogwyr graddedigion yn y cant uchaf y ‘Times’ ers 2004; a pham y gwnewch chi deimlo yn rhan o rywbeth arbennig. Rydym ni’n cyflogi myfyrwyr o wahanol flynyddoedd addysgol ac o gefndir eang o bynciau gradd, felly mae croeso i bawb ymuno!

Mae’r ‘sgwrs ar lein’ yn agored i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gyrfa gyda ni ac sydd eisiau ennill rhywfaint o wybodaeth fanteisiol ychwanegol – i gyd o gysur eich cyfrifiadur. Yn ogystal, cewch ddarganfod y cyfleoedd a’r profiadau sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg o fewn y busnes.

Os ydych chi wedi ein colli ni yn un o’n digwyddiadau diweddar – Manteisiwch ar y cyfle yma i ddal i fyny. Cofrestrwch trwy ddefnyddio’r ddolen isod ac fe fyddwn yn rhannu’r manylion i chi fewngofnodi i’n ‘sgwrs ar lein’ cyn y digwyddiad.

Yn y cyfamser, gallwch gysylltu â ni:

www.facebook.com/PwCCareersUK

@PwC_UK_Careers

Take the opportunity of a lifetime. ​​​

 

Come and join our PwC virtual chat in Welsh! 

Don’t miss out on the opportunity to get to know PwC better at our virtual chat event – we’ll say the time, you say the place. You’ll discover why PwC’s the first choice for a career in business; why students have voted us number one in The Times Top 100 Graduate Employers survey since 2004 and why, right from day one, you’ll feel part of something special. We hire from all degree backgrounds and all university years, so all is welcome to join in!

This virtual chat is open to anyone who’s interested in a career with us and wants to gain some insider information from the comfort of your computer. Also, you’ll get to find out our opportunities and experiences of using the Welsh language within our business!

Maybe you’ve missed us at one of our events lately. Well here’s a way to catch up. Sign up using the link below and we’ll provide you with the details of how to log to our virtual chat before the event.

In the meantime, you can keep connected with us

www.facebook.com/PwCCareersUK

@PwC_UK_Careers

Take the opportunity of a lifetime. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php