What will make employers interview you?

Date: Tuesday 28th March 2017 Time: 17:00 – 18:00

Singleton Park Campus,  Venue:  Fulton House – Seminar Room 2

Category:  Employer Talk

CV Do’s & Don’ts

What are employers looking for in my CV? What will make them interview me? Come along and hear the answers to these and other questions from a local employer. Find out what we look for in a CV and what methods are used to quickly identify the best candidates.

Click here to book your place through our online system.

___________________________________________________________________

Dydd Mercher  28 Mawrth  17:00 – 18:00

Campws Parc Singleton,  Lleoliad:  Tŷ Fulton – Ystafell Seminar 2

Categori:  Cwrdd â’r Cyflogwr

Cliciwch yma i archebu’ch lle drwy ein system ar-lein.

Pethau Da neu Ddrwg mewn CV

Beth mae cyflogwyr yn dymuno ei weld mewn CV? Beth fydd yn sicrhau cyfweliad? Dewch draw a chael yr atebion i’r cwestiynau hyn gan gyflogwr lleol. Dysgwch beth chwiliwn amdano mewn CV a pha ddulliau a ddefnyddir i ddod o hyd i’r ymgeiswyr gorau yn gyflym.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php