Financing your future – thinking about your next steps after University? 22/3/2017

Wednesday 22nd March 12:00 – 13:00

Bay Campus

Venue:  School of Management 113

Category:  Careers Development Workshop

Swansea Employability Academy

Category:  Careers Development Workshop

RV & Rachel Edwards (Money@CampusLife)

Click here to book your place through our online system.

This workshop will help you think about financial implications of working (e.g. paying back your student loan, costs of living in different parts of the UK), post graduate study (e.g. postgraduate loans), and consider how you make decisions.  It is run jointly by Money@CampusLife and Swansea Employability Academy (SEA).

Target Audience:  All students

 _____________________________________________________________

Dydd Mercher 22 Mawrth 12:00 – 13:00

Campws y Bae

Lleoliad:  Yr Ysgol Reolaeth – Ystafell 113

Categori:  Gweithdy Datblygu Gyrfa

Arriannu  eich Dyfodol – Yn meddwl am eich camau nesaf wedi’r Brifysgol?

Academi Cyflogadwyedd Abertawe

RV & Rachel Edwards (Money@CampusLife)

Cliciwch yma i archebu’ch lle drwy ein system ar-lein.

Bydd y gweithdy hwn yn eich cynorthwyo i feddwl am oblygiadau ariannol gweithio (e.e. talu eich benthyciad myfyriwr yn ôl, costau byw mewn gwahanol rannau o’r DU), astudiaeth ôl raddedig (e.e. benthyciadau ôl-raddedig), ac ystyried sut i wneud penderfyniadau. Rhedir ar y cyd gan Money@CampusLife ac Academi Gyflogadwyedd Abertawe (SEA).

Cynulleidfa Darged:  Yr holl fyfyrwyr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php