Career Development Workshop – 15/3/2017, 13.00-15.00

Date:  Wednesday 15th March
Time:  13:00 – 15:00
Singleton Park Campus, Faraday K
Category:  Careers Development Workshop

Swansea Employability Academy

ZK & Farooq Shah

International students – What next after my degree?

Click here to book your place through our online system.

What are the options for International students who are considering working in the UK after their degree? This session will also help you to consider what you options are in the UK or even overseas– work, study, self-employment or something else.

Now is a good time to start to develop a plan of action that will help you get to where you want to be and this session will enable you to do this.

The International Students Advisory Service will give a presentation as part of the session to international non-EU students on the different UK visas which might allow Swansea graduates to take a job or gain work experience in the UK after completing their degrees.

Target Audience: International Students

_______________________________________________________

Dydd Mercher 15 Mawrth 1300-1500

Campws Parc Singleton, Faraday K

Categori:   Gweithdy Datblygu

Academi Cyflogadwyedd Abertawe

ZK & Farooq Shah

Myfyrwyr Rhyngwladol – beth nesaf ar ôl graddio?

Cliciwch yma i archebu’ch lle drwy ein system ar-lein.

Beth yw opsiynau myfyrwyr rhyngwladol sy’n ystyried gweithio yn y Deyrnas Unedig ar ôl graddio? Bydd y sesiwn hon yn eich helpu i ystyried eich opsiynau yn y Deyrnas Unedig neu dramor hyd yn oed – gweithio, astudio, hunangyflogaeth neu rywbeth arall.

Mae nawr yn amser da i ddechrau datblygu cynllun gweithredu a fydd yn eich helpu i gyrraedd ble yr hoffech fod, a bydd y sesiwn hon yn eich galluogi i wneud hynny.

Bydd y Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr Rhyngwladol yn rhoi cyflwyniad fel rhan o’r sesiwn i fyfyrwyr rhyngwladol o’r tu allan i’r Undeb Ewropeaidd am deithebau gwahanol y DU a allai ganiatáu i raddedigion Abertawe ddechrau swydd neu brofiad gwaith yn y DU ar ôl cwblhau eu gradd.

Cynulleidfa Darged:  Myfyrwyr Rhyngwladol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php