What will make you stand out? Workshop, 15/3/2017

Wednesday 15th March 1400-1600

Bay Campus

Venue:  School of Management – Room 113

Category:  Careers Development Workshop

What employers are looking for – Study Less and Learn More

Click here to book your place through our online system.

Swansea Employability Academy

Gareth Hill and Ben Martin

What Employers are looking for

Research suggests that employers are not just looking for graduates with a good degree and work experience. What will make you stand out and have a rewarding career in the long-run? Gareth Hill from the Swansea Employability Academy will lead this session which will cover the importance of your mindset and resilience, and look at how you can build these to make your future more secure.

Study Less and Learn More

Is it possible to study less and learn more? How does your memory really work? And what’s the best way to avoid distractions when you’re trying to revise?

In this session, Ben Martin from the Academic Success Programme will take you through some of his favourite Study Hacks, designed to help anyone become a more effective learner.

Target Audience:  All students

_______________________________________________

Campws y Bae

Lleoliad:  Yr Ysgol Reolaeth – Ystafell 113

Dydd Mercher 15 Mawrth, 1400-1600

Categori:  Gweithdy Datblygu Gyrfa

Am beth mae cyflogwyr yn chwilio? – Astudio Llai a Dysgu Mwy

Cliciwch yma i archebu’ch lle drwy ein system ar-lein.

Academi Cyflogadwyedd Abertawe

Gareth Hill and Ben Martin

Am beth mae cyflogwyr yn chwilio

Awgryma ymchwil fod cyflogwyr yn chwilio am fwy na graddedigion â gradd dda a phrofiad gwaith. Beth fydd yn rhoi mantais i chi ac yn eich helpu i gael gyrfa wobrwyol yn y tymor hir? Bydd Gareth Hill o Academi Cyflogadwyedd Abertawe yn arwain y sesiwn hon a fydd yn ymwneud â phwysigrwydd eich meddylfryd a’ch gwydnwch ac yn trafod sut gallwch ddatblygu’r rhain i wneud eich dyfodol yn fwy sicr.

Astudio Llai a Dysgu Mwy

Oes modd astudio llai a dysgu mwy? Sut mae’r cof yn gweithio mewn gwirionedd? Beth yw’r ffordd orau o atal eich sylw rhag crwydro wrth geisio adolygu?

Yn y sesiwn hon bydd Ben Martin o’r Rhaglen Llwyddiant Academaidd yn trafod rhai o’i hoff Haciau Astudio, sydd wedi’u cynllunio i helpu unrhyw un i fod yn ddysgwr mwy effeithiol.

Cynulleidfa Darged:  Yr holl fyfyrwyr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php