Group Assessments – Hints and Tips, 21/3/2017


Date:  Tuesday 21st March Time: 17:00 – 18:00

Singleton Park Campus Venue: Fulton House, Seminar Room 2

Swansea Employability Academy

Category:  Employer Event

Click here to book your place through our online system.

Aldi is one of the UK’s leading graduate recruiters and is currently ranked 2nd in The Times Top 100.  Group assessments are a common selection tool amongst graduate recruiters, however they can appear daunting for students who may not be familiar with the format.

“On Tuesday 21st March, come and find out from one of our Area Managers about how to succeed in group interviews and the skills that graduate recruiters such as Aldi are looking for.”

Target Audience

We are looking for anyone with at least a 2:2 degree in any discipline! This is because you will work in 3 very different roles. So long as you’ve got the right attitude and can demonstrate transferable skills we are interested in you.

______________________________________________________________

Dyddiad:  Dydd Mawrth, 21 Mawrth

Amser:  17:00-18:00

Campws Parc Singleton Lleoliad: Tŷ Fulton – Ystafell Seminar 2

Academi Cyflogadwyedd Abertawe

Categori:  Digwyddiad Cyflogwyr

Cliciwch yma i archebu’ch lle drwy ein system ar-lein.

Mae Aldi yn un o recriwtwyr graddedigion blaenllaw’r Deyrnas Unedig – mae’n ail yn rhestr 100 gorau The Times. Mae asesiadau grŵp yn ddull dethol arferol ymhlith recriwtwyr graddedigion, ond gallant fod yn frawychus i fyfyrwyr nad ydynt yn gyfarwydd â’r fformat.

“Ar ddydd Mawrth 21 Mawrth, dewch i ddysgu gan un o’n Rheolwyr Ardal am sut i lwyddo mewn cyfweliadau grŵp a’r sgiliau y mae recriwtwyr graddedigion megis Aldi yn chwilio amdanynt.”

Cynulleidfa Darged

Rydym yn chwilio am unrhyw un â gradd ail ddosbarth is (2:2) neu well mewn unrhyw ddisgyblaeth! Mae hyn oherwydd byddwch yn gweithio mewn tair rôl wahanol iawn. Cyhyd â bod gennych agwedd dda ac y gallwch ddangos sgiliau trosglwyddadwy, bydd gennym ddiddordeb yno

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php