Postgraduate study

Date/time:  Tuesday 7th March, 12:00 – 13:00

Venue:  Singleton Park Campus, Fulton House – Seminar Room 6

Category:  Careers Development Workshop with Jennie James

Click here to book your place through our online system.

If you are interested in the idea of postgraduate study this session will provide an outline of how you can plan your application, when to begin the process and how to research funding options.  Within the session you consider if postgraduate study is the best option for you and understand how and when to plan your application.

Target Audience:  All students

________________________________________________________

Dydd Mawrth 7 Mawrth Amser: 12:00 – 13:00

Campws Parc Singleton Lleoliad: Tŷ Fulton – Ystafell Seminar 6

Categori: Gweithdy Datblygu Gyrfa

Cliciwch yma i archebu’ch lle drwy ein system ar-lein.

Astudiaethau ôl-raddedig

Academi Cyflogadwyedd Abertawe

Categori: Gweithdy Datblygu Gyrfa

Jennie James

Astudiaethau ôl-raddedig

Os oes gennych ddiddordeb yn y syniad o wneud astudiaeth ôl-radd, bydd y sesiwn hon yn amlinellu sut allwch gynllunio eich cais, pryd i ddechrau’r broses a sut i ymchwilio opsiynau cyllido. Yn ystod y sesiwn byddwch yn ystyried os mai astudiaeth ôl-radd yw’r opsiwn gorau i chi a deall sut a phryd i gynllunio eich cais.

Cynulleidfa Darged:  Yr holl fyfyrwyr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php