CVs and Cover letters

Monday 20th February Time: 12:00 – 13:00

Singleton Park Campus Venue: Keir Hardie – Room 248

Category: Careers Development Workshop

Click here to book your place through our online system.

A practical workshop covering the key points on how to write CVs and covering letters and adapt  them to meet the needs of potential employers and Industry Sectors.

This workshop will be useful if you have not yet written your CV or if you need further help and advice on communicating your educational talents and previous work experience to employers. If you have a current CV you are welcome to bring it to this session, though there may not be time for individual feedback.

Target Audience:  All students

_________________________________

Dydd Llun 20 Chwefror Amser: 12:00 – 13:00

Campws Parc Singleton Lleoliad: Adeilad Keir Hardie – Ystafell 248

Categori: Gweithdy Datblygu Gyrfa

Cliciwch yma i archebu’ch lle drwy ein system ar-lein.

Ysgrifennu CV a llythyr eglurhaol effeithiol

Academi Cyflogadwyedd Abertawe

Categori: Gweithdy Datblygu Gyrfa

Paula Williams

Ysgrifennu CV a llythyr eglurhaol effeithiol

Gweithdy ymarferol yn ymdrin â’r pwyntiau allweddol am sut i ysgrifennu CV a llythyron eglurhaol a’u haddasu i ddiwallu anghenion darpar gyflogwyr a sectorau diwydiant.

Bydd y gweithdy hwn yn ddefnyddiol os nad ydych wedi ysgrifennu eich CV eto neu os oes angen cymorth a chyngor pellach arnoch ar sut i gyfathrebu eich doniau addysgol a’ch profiad gwaith blaenorol i gyflogwyr. Os oes gennych CV ar hyn o bryd, mae croeso i chi ddod â hwn gyda chi i’r sesiwn, ond efallai na fydd digon o amser am adborth unigol.

Cynulleidfa Darged:  Yr holl fyfyrwyr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php